7 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE KEFRAN CONSULT

 • Vi hos KEFRAN Consult er en uvildig og faglig kompetent tredje part ved udarbejdelse af andelsvurderinger
 • Vi garanterer en dybdegående og bred kompetence indenfor rådgivning og vurderinger
 • Vi tilbyder uvildig, professionel og ensartet vurdering af andelslejligheden samt andelshaverens individuelle forbedringsarbejde
 • Vi tilbyder en konkurrencedygtig fast pris uanset antallet af forbedringer, løsøre og mangler
 • Vi sikrer en hurtig ekspeditionstid
 • Vi tilbyder kvalificeret bedømmelse af arbejdets håndværksmæssige kvalitet
 • Vi tilbyder kvalificeret hjælp til efterfølgende henvendelser fra sælger og køber

  Samtykke
  Jeg giver samtykke til, at KEFRAN Consult må behandle ovenstående fremsendte persondata - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra a. Yderligere gøres der opmærksom på, at disse deles med bestyrelsen samt andelsboligforeningens administrator - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra b.