DIN FORBEREDELSE

Vurderingen omfatter alene de forbedringer som andelshaver (sælger) oplyser at have foretaget og kan dokumentere i form af regninger, kvitteringer, fakturaer samt tidligere opgørelser og vurderinger, eventuelle fejl og mangler samt løsøre. Andelshaver er ansvarlig for disse oplysninger.

Ved manglende dokumentation fastsættes værdien af forbedringer efter vurderingsmandens bedste skøn og overbevisning.

Vi skal bruge følgende:

 • Seneste udførte vurdering af andelsboligen
 • Oversigt over udførte forbedringer i din/jeres tid som andelshavere
 • Kvitteringer på materialer
 • Kvitteringer fra håndværkere
 • Kvitteringer for indkøbt løsøre
 • Opgørelse og beskrivelse af eget arbejde
 • Foreningens interne vurderingsvejledninger (hvis relevant)
 • El- og VVS-tjek (hvis krav i foreningen)

Forbedringsopgørelsen bør være fordelt pr. rum som køkken, badeværelse, entré, stue, værelse mv. Forbedringer – som går igen i flere rum – kan samles under et generelt punkt, hvis de er lavet i samme år. Forbedringer skal opgøres med årstal for forbedringens opførelse, pris for forbedring og eventuelt timer for eget arbejde.

Download forbedringsskema til Microsoft Excel 

Forbedringsskema til Microsoft Excel –> Tryk her

Download forbedringsskema som PDF

Forbedringsskema til PDF –> Tryk her

  Samtykke
  Jeg giver samtykke til, at KEFRAN Consult må behandle ovenstående fremsendte persondata - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra a. Yderligere gøres der opmærksom på, at disse deles med bestyrelsen samt andelsboligforeningens administrator - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra b.