Privatlivs- og Cookies politik

Oversigt:

 1. Ejeroplysninger
 2. Hvad er Cookies?
 3. Indsamling af persondata
 4. Anvendelse af persondata
 5. Dine rettigheder

 

 1. Ejeroplysninger

Det er vigtigt for KEFRAN Consult at beskytte og respektere dit privatliv i forbindelse med gældende lovgivning omhandlende personoplysninger.

Herunder kan du læse, hvordan vi anvender Cookies og vores persondatapolitik i forhold til dig som privatkunde, forening og bestyrelse.

Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata:

KEFRAN Consult
Bredstensvej 10
2610 Rødovre
CVR: 30135903

Ved spørgsmål kontakt os på mail: info@kefran.dk

 1. Hvad er Cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Vores hjemmeside bruger kun de nødvendige cookies for, at siden kan vises.

 1. Indsamling af persondata

Vi indsamler persondata om dig, som

 • Privatperson i andelsboligforeningen

Egen udfyldelse af kontaktformular: For- og efternavn, adresse, telefonnr. og e-mail

 • Bestyrelse i andelsboligforeningen

Egne oplyste kontaktinformationer: For- og efternavn, adresse, telefonnr. og e-mail

 • Administrator for andelsboligforeningen

Egne oplyste kontaktinformationer: For- og efternavn, adresse, telefonnr. og e-mail

 1. Anvendelse af persondata:
 • Indsamling

Vi indsamler og behandler kun persondata til det formål at udarbejde vurderingsrapporten af andelsboligen, som bestilles for evt. salg heraf.

 • Behandling

Vi behandler kun persondata, som er relevante og nødvendige i forhold til ovenstående definerede formål (udarbejdelse af vurderingsrapport).

 • Kontrol og opdatering

Det ikke relevant at føre kontrol og/eller opdatere persondata på sælger efter udarbejdelse af vurderingsrapporten. Dog føres kontrol og opdatering af andelsbestyrelsen og administrator herfor, hvilket sker via egenkontrol, hvorved disse – så snart der sker ændringer – skal kontakte os for opdatering heraf. Evt. ændringer bedes meddelt via info@kefran.dk

 • Sletning

Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som fra starten var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring heraf. Der er internt i KEFRAN Consult defineret retningslinjer og sletteprocedure herfor.

 • Videregivelse

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre

 • det er nødvendigt for levering af vores service overfor dig, eller
 • det er nødvendigt for, at vi overholder lovgivningen

Hvis nødvendigt samarbejder med udvalgte og betroede konsulenter, som er med til at give dig den bedste service. Her er klare interne retningslinjer på lige fod med dem, som anvendes internt hos KEFRAN Consult på, hvordan de skal behandle dine persondata, hvilket er med til at sikre dig.

 1. Dine rettigheder
 • Ret til at få forkerte personoplysninger berigtiget

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine personoplysninger, som vi måtte være i besiddelse af, hvilket sker ved, at du kontakter os og oplyser, hvori unøjagtighederne består.

 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers personoplysninger og/ eller i henhold til vores erhvervshemmeligheder.

 • Ret til at få slettet dine personoplysninger

Du kan til enhver tid kræve at få slettet de personoplysninger, vi er i besiddelse af, såfremt vi ikke længere har et gyldigt formål med behandling af disse, dog forudsat at sletningen ikke strider mod anden lovgivning og /eller vedtægter.

 • Ret til begrænsning og indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger med henblik på markedsføring og profilering.

Vi laver ikke profilering eller træffer automatiske afgørelser

 • Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU/EØS

Du har ret til at få oplyst, såfremt vi videresender personoplysninger til et land uden for EU/EØS.

 • Dataportabilitet

Du har ret til at få en udskrift af dine persondata med det formål at flytte disse til en anden udbyder. Udskriften bliver sendt til dig i et almindeligt anvendt format.

 • Klage

Vi gør alt for at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt og sikkert hos os, så dine rettigheder beskyttes optimalt.

Hvis du ikke mener, at vi behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os via info@kefran.dk med teksten ”klage” i emnefeltet.

Mener du herefter fortsat ikke, at vi behandler din henvendelse, samt dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

  Samtykke
  Jeg giver samtykke til, at KEFRAN Consult må behandle ovenstående fremsendte persondata - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra a. Yderligere gøres der opmærksom på, at disse deles med bestyrelsen samt andelsboligforeningens administrator - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra b.