Forklaringer & Afskrivning

Hvad er en forbedring?

 • Forbedringer skal være af en standard, der øger den brugsmæssige værdi af boligen
 • Forbedringer er et arbejde, som ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse
 • Forbedringer skal nødvendigvis ikke være udført af en håndværker for at være forbedring
 • Forbedringer skal være håndværksmæssigt korrekte og forsvarligt udført, samt lovlige
 • Forbedringer medtags kun, hvis forbedringen er i boligen
 • Forbedringer af el- og VVS-installationer skal være udført af en autoriseret installatør

Hvad er tilpasset løsøre?

 • Fast inventar som er særligt tilpasset til og/eller installeret i boligen
 • Inventar som ikke umiddelbart kan fjernes og anvendes andetsteds

*Tilpasset løsøre indgår som en forbedring og kan ikke fravælges af køber

Hvad er løsøre?

 • Løsøre som fritstående hvidevarer og klædeskabe mv. kan medtages i vurderingen

*Løsøre kan dog fravælges af køber

Hvad betyder eget arbejde?

 • Har du selv udført arbejdet, skal du estimere, hvor mange timer du har brugt på de enkelte forbedringer, vær dog opmærksom på at tidsforbrug måles op mod, hvad en professionel håndværker ville have brugt af tid på tilsvarende opgave

*Materialer skal dokumenteres for sig

Hvornår er en byggetilladelse nødvendig?

 • Har du lavet ændringer, som kræver anmeldelse eller byggetilladelse, skal denne fremvises
 • Tilladelse kan både være fra andelsboligforeningen og fra kommunen
 • Det er sælgers ansvar, at anmeldelse eller byggetilladelse kan fremvises. Dette er også gældende hvis arbejdet er udført før sælgers køb af andelslejligheden

Hvad betragtes som mangler?

 • Mangler kan dække alt fra revnede toiletter til manglende fodlister. Overordnet alt som ikke er funktionelt og brugbart

*Boligen fraskrives mangler, såfremt boligen afviger fra normal standard i henhold til ABF’s retningslinjer

Eksempler på almindelige forbedringer

 • Nyt elementkøkken
 • Nye hvidevarer
 • Nyt badeværelse og udvidelse af badeværelse
 • Ny sanitet på badeværelse
 • Sænket gipspladeloft
 • Opsætning og nedtagning af vægge
 • Ekstraordinær opretning af vægge og lofter med glasvæv/ -filt/fiberfilt
 • Nye gulve, belægninger inkl. undergulve og isolering
 • Nye paneler og gerigter
 • Nye elinstallationer. Del eller total renovering
 • Nye VVS-installationer eller renovering herunder gasinstallation
 • Blænding af interne døre og etablering af nyt dørhul
 • Nye interne døre
 • Forsatsrammer
 • Efterisolering af brystninger og lysninger

Hvordan foretages afskrivninger?

 • Værdien af forbedringer, tilpasset løsøre og løsøre i andelsboliger, afskrives med udgangspunkt i ABF’s retningslinjer og afskrivningskurver

Vedledninger fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF):

ABF’s Forbedringskatalog
AFB’s Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde
ABF’s Afskrivningskurve
ABF’s Køb og salg af andelsbolig

Erhvervsstyrelsen – Vejledning til køber

  Samtykke
  Jeg giver samtykke til, at KEFRAN Consult må behandle ovenstående fremsendte persondata - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra a. Yderligere gøres der opmærksom på, at disse deles med bestyrelsen samt andelsboligforeningens administrator - Behandlingshjemmel herfor er Art. 6, stk. 1 litra b.